درباره دکتر کیا

متخصص رادیولوژی

دکتر علیرضا کیا
متخصص رادیولوژی

اینجانب دکتر علیرضا کیا، پزشک متخصص رادیولوژی وسونوگرافی و تصویر برداری پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، ایران می باشم. بنده عضو سازمان نظام پزشکی ایران، انجمن رادیولوژی ایران، عضو انجمن رادیولوژی اروپا و بنیاد مادر و جنین لندن می باشم.

تجربه و علاقه اصلی بنده در تصویر برداری زنان، پستان و Women Imaging ،Breast Imaging و نیز سونوگرافی جهت بررسی ناهنجاری های جنینی می باشد. بطور خاص دارای تجربه در کشف زود هنگام سرطان پستان از طریق ماموگرافی، سونوگرافی و MR Mammography می باشم.